navrhneme vám firemní logo

Corporate identity design

Firemní design je klíčovým prvkem vizuální komunikace.

Sebedokonalejší logo nezaručí firmě profesionální image, tu dosáhnete firemním designem (Corporate identity design) v kterém je logo základním kamenem vizuální komunikace. Dobrého logo by mělo být doprovázeno grafickým manuálem, který popisuje pravidla pro jeho používání. Může definovat i další důležité vizuální standardy, jako je firemní barevnost, podobu akcidenčních materiálů od vizitek přes hlavičkové papíry po firemní vozoví park.